Turabibaba Kütüphanesi Koleksiyon Katalog Tarama Etkinlikler Kütüphaneler Linkler

Turgut Cansever

TURGUT CANSEVER
(1921- 2009)

Hayatı

1 Ocak 1921’de Antalya’da doğdu.

Bâbıâli’de yüksek derece bir memur olana dedesi Ali Efendi, aynı zamanda Mehmet Turâbî Efendi’nin İstanbul Kasımpaşa’da kurmuş olduğu Kâdirî Turâbî Baba Tekkesi’nin son şeyhidir.

İlk öğrenimini Ankara Keçiören’de ve Bursa Muradiye’de, liseyi İstanbul Galatasaray Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Mimarlık Bölümü’nde tamamladı.

Çeşitli arayışları, karşılaşmaları ve yönlendirmeler neticesinde sanata dair birçok alanla ilgilenen Cansever, 26 Ekim 1936 tarihinde henüz on altı-on yedi yaşlarında iken İstanbul’da resim sergisi açtı.

1949’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Selçuk ve Osmanlı Mimarisinde Üslup Gelişmeleri: Türk Sütun Başlıkları adlı doktorasını tamamladı. Bu çalışma Türkiye’de sanat tarihi alanında yapılan ilk doktora olup Turgut Cansever aynı zamanda doktora yapan ilk mimardır. 1950-1951 yıllarında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyeliğine getirildi. 1960’ta modern mimarlığın beş önemli mimarını ve eserlerini incelediği Modern Mimarlığın Temel Meseleleri adlı çalışmasıyla doçent oldu.

Daha sonraki yıllarda bir taraftan mimari projeler üretti, diğer taraftan hükümetler, belediyeler ve üniversiteler nezdinde çeşitli görevler aldı. Her biri uzman ekipler tarafından yürütülen büyük çaplı dört adet şehir ve bölge planlama çalışması içerisinde yer aldı. Bunlar, İstanbul Metropolitan Planlama Çalışmaları, Marmara Bölge Planlama Çalışması, Ege Bölgesel Planlama Çalışması, 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım Düzce depreminden sonra hazırlanan, fakat uygulanamayan Yenişehirler Projesi olup ilkinde başkanlık, diğerlerinde yöneticilik yaptı.

Cansever’in mimari projeleri ulusal ve uluslararası alanda çeşitli ödüllere lâyık görülmüştür. “Türk Tarih Kurumu” ve “Ertegün Evi” ile 1980’de, “Demir Tatil Köyü” ile 1992’de Uluslararası Ağa Han Mimarlık ödülünü dünyada üç defa alan tek mimar odur. Meslekî pratiği, düşünsel ve felsefî yaklaşımı ile 1990’da II. Ulusal Mimarlık ödülleri kapsamında Büyük ödül (Sinan ödülü) ona verilmiştir. 

22 Şubat 2009’da İstanbul’da vefat etti.

Turabibaba Kütüphanesi

Pazartesi - Pazar 10:00 - 16:00
Resmi tatillerde kapalıdır.