Turabibaba Kütüphanesi Koleksiyon Katalog Tarama Etkinlikler Kütüphaneler Linkler

Kütüphane Kullanımı

GENEL KURALLAR
1.  Kütüphaneye gelen tüm okuyucular, açık raf sistemine göre düzenlenmiş kütüphane materyallerinden, kütüphanecilerin
rehberliğinde yararlanabilirler. Kütüphaneden, kurallar çerçevesinde isteyen herkes faydalanabilir fakat ödünç hizmetinden sadece üye olanlar faydalanabilir.
2.  Kütüphaneden çıkarılacak her bir materyal için ödünç alma işleminin yapılması zorunludur. Üyeler 1 adet kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilirler. Ödünç alınan kitap için süre uzatımı 1 defaya mahsus yapılır.
3.  Danışma kaynakları (ansiklopediler, sözlükler v.b.), ihtiyaç duyan herkesin faydalanması amacıyla, sadece kütüphane içinde kullanılabilir. Bu kaynaklar ödünç verilemez.
4.  Kitap dışı materyallerin (DVD) ödüncü sadece kütüphane içinde ve 2 saat süreyle mümkündür. Ödünç alınmak istenen kitap dışı materyal, kütüphaneciye ödünç kaydı yaptırılarak kullanılabilir.
5.  Görme engelli okuyucularımıza, kargo ücreti kendilerine ait olmak üzere Sesli Kitap (CD) gönderilebilir.
6.  Üyenin yeni bir kitap ödünç alması için, üzerindeki kitabı iade etmesi gereklidir.
7.  Ödünç alınan herhangi bir materyal süresinin bitimine kadar teslim edilmediği takdirde, üye, materyalin geciktirildiği    gün / saat kadar ödünç hizmetinden ve diğer kütüphane etkinliklerinden (sinema ve sosyal faaliyetler vb.) faydalanamaz.
8.  Ödünç alınmış bir yayın, süresi dolduğu halde 3 ay içinde iade edilmez ise, okuyucunun üyeliği iptal edilir; yayın için Kayıp Tutanağı tutulur. Ayrıca üye, kayıp ya da zarar görmüş yayının aynısını temin etmekle yükümlüdür
9.  Ödünç alınan bir materyal için ayırtma yapılmış ise uzatma hakkı sistem tarafından kapatılır ve en geç ödünç süresi sonunda iade edilir.
10.  Okuyucu, üzerindeki kitabın süresini uzatmak isterse, iade tarihi gelmeden 1 gün önce süresini uzatmalıdır. Eğer kitap ayırtılmışsa öncelik ayırtan kişiye aittir.
11.  Kaybedilen kitabın yenisi alınmadığı takdirde; öğrenci ise, velisi veya okulunun yetkilisiyle; öğretmen ise, çalıştığı okul ile irtibata geçilecektir.
12.  Üyelerin adres değişikliklerini Kütüphaneye bildirmeleri gerekmektedir.
13.  Üyelerin, her yıl haziran ayının ilk 2 haftası içinde, yıllık sayım nedeniyle kendilerindeki son ödünç kitabı iade etmeleri gerekmektedir.
14.  Kütüphaneye girerken, içeride başkalarının çalışma yaptığı düşünülerek sessiz girilmeli ve sessiz çıkılmalıdır.
15.  Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez.
16.  Üye öğrencinin kütüphaneye giriş ve çıkışının sorumluluğu veliye aittir.

Turabibaba Kütüphanesi

Pazartesi - Pazar 10:00 - 16:00
Resmi tatillerde kapalıdır.