Senin Gözünden 15 Temmuz Destanı

BEYOĞLU BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ “SENİN GÖZÜNDEN 15 TEMMUZ DESTANI” KONULU ORTAOKUL VE LİSE KADEMELERİ İÇİN HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1) YARIŞMANIN ADI:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün anısına “Senin Gözünden 15 Temmuz Destanı” konulu hikâye yarışması

2) KONUSU:

Yarışma Konusu; 15 Temmuz gecesini yakından hissetme, milli birlik ve beraberlik ruhunu yeniden hatırlama, 15 Temmuz gününü anlamaya ve kavramaya yönelik farkındalık yaratma

3) SÜRESİ:

Başlangıç: 25 Eylül 2017, Bitiş: 23 Ekim 2017
4) KATEGORİ:

Ortaokul ve lise kademelerinde hikâye yarışması

5) YARIŞMANIN AMACI:

 • Beyoğlu Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği bu yarışma aracılığıyla ortaokul ve lise çağındaki çocukların, ülkemiz için yeni bir kurtuluş günü olarak tanımlanabilecek olan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nü anlayabilmesi ve o gün ile ilgili bilinçlerini yükseltmek,
 • Öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini yazı aracılığıyla ifade etmelerine imkân vermek,
 • Çocukların, önemli günleri yakından tanımasına vesile olmak ve bilgilerini yetenekleri ile birleştirerek özgün bir çalışma yapmalarını sağlamak,
 • Bilgi toplumu oluşturulmasının asli kamusal alanları olan kütüphaneleri yaşayan çekim merkezleri durumuna getirmek,
 • Kütüphanelerin, öğrencilere eğitim süreçlerinin yanında, sosyal hayatlarında da fırsatlar sunabildiği ve kültürel yaşamda aktif bir rol oynadığı konusunda farkındalığı artırmak,
 • Doğru bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yapıcı bir biçimde kullanabilmeleri için, kütüphaneden faydalanmalarını teşvik etmek,
 • Sanatın evrenselliği aracılığı ile kardeşlik, dostluk, dayanışma, vatan sevgisi ve milli birlik ve beraberlik ruhunu yeniden hatırlatmak,
 • Milli ve manevi değerlere sahip olmanın öğrencilerimize kendisiyle barışık, mutlu ve başarılı bir kişilik kazandırdığını fark ettirmek,
 • Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmek,
 • Edebiyata ilgisi ve yeteneği olan çocukları ödüllendirerek desteklemek,
 • Yarışmada başarılı olan öğrencilerin rol model olmalarını sağlayarak okullarımızda gündem oluşturmak
 • Çocukların aynı konu üzerinde farklı yaklaşımları görerek, düşünce zenginliğini artırmak,
 • Yaşadıkları topluma aktif bireyler olarak katılan, kendilerini ve çevresini geliştirme bilinç ve sorumluluğu alabilen insanlar olarak yetişmelerine katkı sağlamak,
 • Çocuklara bu yarışma ile kendilerini ve gerektiğinde ülkemizi, ulusal ve uluslararası benzer yarışmalarda temsil edebilmelerini sağlayacak tecrübeler kazandırmak.

6) YARIŞMANIN YÜRÜTÜLMESİ:

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecektir.

7) KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışma, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrenci olmak.
 • Her öğrenci bir eserle yarışmaya katılacaktır.
 • Tüm eserler, yarışmanın adı ve konusuna uygun olmalıdır.
 • Eserler orijinal olup herhangi bir yerden alıntı veya kopya olmamalıdır, daha önceden yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışma sonunda ödül alan/almayan eserler, bütün telif haklarıyla Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi, ödüle değer bulunan eserleri, etkinliklerinde eğitim faaliyetlerinde sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, sosyal mecrada, basılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 • Teslim tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 •  İlk 10’a giren eserler  http://kutuphane.beyoglu.bel.tr adresinde yayınlanacaktır.


 HİKAYE:

 • Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto boyutunda, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak A4 çizgisiz dosya kağıdına yazılmalıdır.
 • Yazılan her hikâye EK-1 formu iliştirilmiş şekilde gönderilmelidir.
 • Hikâye kurgusu beş temel öğeye ayrılır. Bunlar; karakter, zaman, mekân, olay örgüsü ve üslup olarak belirlenir. Öyküleri yazarken de bu unsurlara göre hareket etmek gerekmektedir, ayrıca sayfanın arka yüzleri kullanılmamalıdır.
 • Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

8. UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Okul Müdürlüklerince Yapılacak İşler

 1. Yarışmaya kademeye ait her sınıftan öğrencileri teşvik etmek, katılmasını sağlamak; öğretmen ve öğrencilere duyurmak
 2. Ödüle layık eserleri hazırlayan öğrencileri tespit etmek
 3. Öğrenciler eserlerini öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
 4. Birden fazla katılım varsa Okul Müdürü veya müdür yardımcısı başkanlığında, kurulan komisyon ile okul içi yarışmanın ilgili tüm iş ve işlemlerini kriterlere uygun bir şekilde yerine getirmek.
 5. Her okuldan en fazla 10 eser seçilecektir. Okullarda ilgili branş öğretmenlerinden (ortaokullarda; Türkçe, liselerde; Edebiyat) kurulan komisyon tarafından belirlenecektir.
 6. Okullardaki komisyonlar; ortaokullarda Türkçe, liselerde Edebiyat branşlarında görev yapan 3 öğretmenden oluşacaktır.
 7. Yarışma komisyonu, ortaokul ve lise kademelerinde, hikaye kategorisinde okulunda ilk 10’a giren eserleri seçeceklerdir. İlk 10’a giremeyen diğer eserlerde muhafaza edilerek İlçe Milli Eğitime teslim edilecektir.
 8. Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi tarafından gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilgili olarak gelen duyuruları okulu temsilen seçilen öğrencilere ve velilere duyurmak.
 9. Seçilen eserlerEK-1 formu doldurularak tutanak altına alınacak ve eserlerin arkasına iliştirilecektir.
 10. Okulu temsilen dereceye giren eserler (İlk 10’a hak kazanan) şeffaf poşetlerde tasnif ederek 13 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmek.
 11. Okullarda ilk 10’a giremeyen diğer eserlerde ayrıca bir dosyada muhafaza edilerek İlçe MEM’ne teslim edilecektir.
 12. Her iki kademeden yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve dereceye giren ilk 5 öğrenciyi ödül olarak belirtilen gezilere götürebilmek için, velilerden muvafakatname alınmasını sağlamak.

Belediye Başkanlığınca Yapılacak İşler

  • Belirlenen eserler İlçe MEM’den, Turabibaba Kütüphanesi tarafından teslim alınacaktır.
  • Her okuldan seçilerek toplanan eserlerin tamamı arasından Kütüphane Müdürlüğü’nce oluşturulan seçici jüri tarafından ilçe birinci, ikinci ve üçüncüleri ile mansiyon almaya uygun bulunan eserler belirlenecektir.
  • Dereceye girenlerin isimleri http://kutuphane.beyoglu.bel.tr adresinden yayınlanacaktır.
  • Kademelerinde ilk 3’e giren ve mansiyon 2 eser ödüllendirilecektir.
  • Her iki kademeden yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve dereceye giren ilk 5 öğrenciyi ödül olarak belirtilen geziler için gerekli güvenliği ve ulaşımı sağlanacaktır.
  • Ödül töreninin düzenleneceği tarih ve yer daha sonra duyurulacaktır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak İşler

 1. Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm ortaokul ve liselerin katılmasını sağlamak. Bu konuda gerekli duyuru ve yazıların okullara ulaşmasını sağlamak
 2. Genel değerlendirmeyi yapacak seçici jüri için bilgili ve şartlara uygun olan tecrübeli öğretmenlerden, 1 Türkçe, 1 Edebiyat öğretmeni görevlendirmek.  
 3. Okullarda seçilen en fazla 10 eserin İlçe MEM’ne teslim edilmesini sağlamak.

Seçici Jürinin Yapılacağı İşler

 1. Hikaye Jürisi: En az 3, en fazla 5 kişiden oluşturulacaktır. Jüri, Beyoğlu geneli tüm resmi ve özel okulların ortaokul kademelerinden kendi okullarında ilk 10’a hak kazanan eserler arasında değerlendirme yapacaktır. Değerlendirme sonucunda, hikaye kategorisinden Beyoğlu İlçe birincisi, ikincisi ve üçüncüsü ile mansiyon eseri belirleyecektir.
 1. Seçici Jüri Üyeleri:
    • Hasan Yiğit – Eğitimci-Yazar
    • Beşir Ayvazoğlu - Edebiyatçı Yazar
    • Tayfur Esen - Editör
    • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek olan 1 Türkçe Öğretmeni
    • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek olan 1 Edebiyat Öğretmeni

 

9. YARIŞMA TAKVİMİ


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ortaokullara ve Liselere Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Afişlerin Turabibaba Kütüphanesi tarafından Okullara asılması

25 Eylül 2017

Eserlerin Okul Müdürlüklerine Son Teslim Tarihi

12 Ekim 2017

Her Kategoriden İlk Üç Eserin Turabibaba Kütüphanesi’ne Teslim Tarihi

13 Ekim 2017

Seçici Jürinin Eserleri Değerlendirmesi

16-20 Ekim 2017

Seçici Jürinin Dereceleri Belirleme Toplantısı

20 Ekim 2017

Ödül Töreni

23 Ekim 2017

10.DEĞERLENDİRME
Eserler incelenirken;
HİKAYE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ


Değerlendirme Kriterleri

Puan Derecesi

Derecelendirme

En az 10 puan

En fazla 20 puan

1- Konuyu hikâye ile ifade edebilme gücü

 

2- Hikâyede kullandığı dilin akıcılığı

 

3- Hikâyedeki yaratıcılık ve özgünlük

 

4- Hikâye ile duygu ve düşünceyi yazım kurallarına uygun ifade edebilme gücü

 

5- Jüriyi etkileyebilme

 

TOPLAM

 

11.ÖDÜLLER:

 • Her iki kademeden dereceye giren ilk 5 öğrenciye, branş öğretmenleri ile birlikte Çanakkale Şehitler Abidesi ve Şehitliği Ziyaret
 • Okullarında seçilen ilk 10 eser arasına giren bütün öğrencilere Onur Belgesi
 • Okullarında seçilen ilk 10 eser arasına giren bütün öğrenciler ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyareti

NOT: Değerlendirmeler “100”puan üzerinden yapılacaktır.
12.ÖDÜL TÖRENİ

23 Ekim 2017 günü planlanmakta olup, yer ve içerik bilgisi daha sonra duyurulacaktır.

EK-1 formunu bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ!!!

Etkinlikler

Salı-Cuma : 09:00 - 18:00
Cumartesi : 10:00 - 17:00
Pazar : 13:00 - 17:00
Resmi tatillerde kütüphane kapalıdır.